ลงชื่อเข้าใช้งาน

คลิ๊กดูทั้งหมด

นพ.สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

ความพึงพอใจของท่าน
ต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เป้าหมายความปลอดภัย (Safety Goal ) โรงพยาบาลยโสธร...
โรงพยาบาลยโสธร มีการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย (Safety Goal ) ด้านผู้ป่วยไข้ได้แก่ 1.การผ่าตัดที่ปลอดภัย 2.การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ปลอดภัย 3. การใช้ยาและให้เลือดที่ปลอดภัย 4.กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัย 5. การดูแลสายและสิ่งส่งตรวจที่ปลอดภัย 6.การตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่พร้อมและปลอดภัย และเป้าห...
15 มกราคม 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข...
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข...
3 มกราคม 2566
โรงพยาบาลยโสธร ส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์...
โรงพยาบาลยโสธรให้บริการส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์ โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ พยาบาลหน้าห้องตรวจหรือห้องจ่ายยาค่าบริการเก็บเงินปลายทาง...
15 ตุลาคม 2563
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลยโสธร โดยร่วมบริจาคผ่านช่องทางสแกน QR CODE หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลยโสธร โทร 045 714036 ...
16 กันยายน 2562
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธา...
31 มกราคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)...
30 มกราคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565...
11 มกราคม 2566
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)...
9 มกราคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...
28 ธันวาคม 2565
31 มกราคม 2566
24 มกราคม 2566
23 มกราคม 2566
11 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
27 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566
12 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
28 ธันวาคม 2565
ลงทะเบียนใช้ระบบออนไลน์ รพ.ยโสธร
ระบบข้อมูล HI-CI
ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนโควิด 19
Line ติดตามข่าวสารการวัคซีนโควิด 19
ข่าวประกาศจากหน่วยงาน

หน่วยงาน
จำนวน/เรื่อง
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่..
60
ฝ่ายพัสดุ..
511
ธุรการ..
103
ศูนย์สารสนเทศ..
3
กลุ่มงานเภสัชกรรม..
5
ฝ่ายประชาสัมพันธ์..
4
ผู้ดูแลระบบ..
42

ข่าวประกาศจากฝ่ายการเงิน

หน่วยงาน
จำนวน/เรื่อง
ฝ่ายการเงิน
33
บริการของเรา เกี่ยวกับเรา ประชาสัมพันธ์ ระบบบริการ บริการอื่น
  จำนวนการเยี่ยมชม 133,936
  แสดงผลได้ดีที่ Chrome, IE, Safari, Firefox: 1024X768
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 โรงพยาบาลยโสธร
  ที่ตั้งสำนักงาน 26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
  โทร. 045 973900-5 E-Mail/Website: thewebmaster@yasohospital.org

  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น